Verkeerd bord gespeeld… Wat nu?

Het is ons allemaal wel eens overkomen, denk ik: je hebt je even miskeken op je loopkaart en hebt de verkeerde bordjes bij aan tafel.
Hopelijk is er dan iemand aan tafel opmerkzaam genoeg om dit op te merken vooraleer er een bieding gedaan wordt, want dan kan je nog het juiste bordje nemen.
In dit artikel neem ik jullie mee doorheen artikel 15 van de spelregels en hoe je dit in Messerbridge kan corrigeren, mocht het nodig zijn.

De ideale situatie

De wedstrijdleider heeft net met forse stem “Wisselen!” geroepen aan het einde van ronde 2. Je bedankt je tegenstanders van de vorige ronde en neemt de gespeelde borden mee naar de wisseltafel. Je kijkt op je loopkaart en moet borden 1-4 hebben.

Je neemt de borden en speurt met een arendsblik naar je partner in de zaal. Ah, daar is’ie, aan tafel 4. Je wandelt er naartoe, groet je tegenstanders en legt de borden op tafel. Noord legt bordje 1 in het midden, iedereen neemt z’n kaarten eruit en telt ze. Op dat moment tikt Noord in de Bridgemate het spelnummer 1 in: “Oei, hier klopt iets niet… Hij neemt dat niet aan… Arbiter!”

Handige tip!

De noordspeler heeft hier uitermate goed gewerkt! Zodra het bord op tafel werd gelegd, voerde hij het spelnummer in. Zo heeft hij onmiddellijk gezien dat dit foutief was!
Dit is trouwens ook de procedure die beschreven staat in het reglement Biddingboxen, Bridgemates en Schermen, meer specifiek het puntje 2.b.(1): “[Het is een goede gewoonte om] het nummer van de gift in te voeren van zodra het bord op tafel wordt gelegd;”

Geen probleem, niemand had al iets geboden, dus de kaarten gaan terug in het bord en je kijkt nog eens op je loopkaartje. Ja, 1-4 is voor de volgende ronde… Nu hadden we 21-24 nodig. Sorry!

Je gaat de juiste borden op de wisseltafel halen en speelt de juiste bordreeks. Geen probleem!

Oei, we hebben het te laat gezien! Wat nu?

Dezelfde situatie, maar Noord geeft nu niet het spelnummer in de Bridgemate in… In de plaats daarvan gaat hij naar zijn biddingbox en neemt het 1♠-kaartje eruit en legt dit voor zich op tafel.

Het bieden gaat door en uiteindelijk moet Noord 3 ZT spelen. Hij wil het contract ingeven in de Bridgemate en warempel: dat lukt niet! “Arbiter!”

Op dit moment zit er maar één ding op: de wedstrijdleider gaat kijken of iemand aan tafel het bordje al heeft gespeeld.

Als geen van beide partijen dit spel al gespeeld heeft, moet de wedstrijdleider dit spel laten uitbieden en spelen! Vanaf het ogenblik dat er één bieding (zelfs ‘pas’) op tafel ligt, moet het spel gespeeld worden (artikel 15.B.2).

In het geval dat één van beide partijen het bordje al gespeeld heeft, wordt dit spel geannuleerd (artikel 15.B.1) en krijgt het paar dat dit nog niet gespeeld heeft een arbitrale score (artikel 15.B.3) van ‘gemiddelde-min’, dit wil zeggen: maximaal 40 % (als het betrokken paar minder dan 40 % haalde op alle andere giften samen, krijgen ze ook minder op deze gift). Het andere paar behoudt zijn eerder behaalde score.

Nu even praktisch

Tot zover de theorie… nu de praktijk. In bovenstaande situatie was je paar 32. Je speelt de derde ronde normaal gezien giften 21-24 tegen paar 4 (aan tafel 4).

Met scorebriefjes, zou je zoiets krijgen als dit:

Noch jijzelf, noch paar 4 heeft gift 1 al gespeeld. Dit zou willen zeggen dat we op dit scorebriefje de paarnummers gaan wijzigen om jullie score te kunnen noteren: paar 4 tegen 32 en paar 5 tegen 37 (de normale tegenstanders).

Je speelt het spel uit en haalt 3 ZT, contract.

Paren 5 en 37 zijn door jullie toedoen niet in staat om hier een score op te behalen. Omdat ze zelf niet in fout zijn, halen beide partijen hierop ‘gemiddelde-plus’, dit wil zeggen: minstens 60 % (als het betrokken paar meer dan 60 % haalde op alle andere giften samen, krijgen ze ook meer op deze gift).

In Messerbridge

Messerbridge biedt de mogelijkheid om van één gift of een volledige giftgroep het scorebriefje te wijzigen.

Normaal ziet het scorebriefje van gift 1 er zo uit:

Je moet hier dus dezelfde wijziging aanbrengen als volgens de manuele methode hierboven.

 1. Klik in het menu Drive toolsHerschik giftgroep of gift.
 2. Om een volledige giftgroep te wijzigen geef je het nummer van de groep in.
  Hierbij is het belangrijk om te beseffen dat de nummers die gewijzigd worden afhankelijk zijn van het aantal giften per ronde! Om één enkele gift te wijzigen, tel je 900 op bij het nummer van de gift. Gift 1 wijzigen doe je dus met nummer 901.
 3. Je krijgt een tabelletje te zien met de NZ- en OW-paren. In deze tabel kan je de nodige wijzingen aanbrengen.
 1. Tenslotte klik je op Save gift/giftgroep data om de wijzigingen op te slaan.

Je kan daarna via het venster Scores/gift de score invullen:

In ditzelfde venster kan je ook de ‘gemiddelde-plus’ ingeven voor paren 5 en 37.

 1. Klik op de knop Invoeren van een uitzondering zoals een arbitrale score.
 2. Geef het bordnummer in en het nummer van een betrokken paar.
 3. Klik op de knop Zoek betrokken paren.
 4. Kies uit het lijstje welke uitzondering je wil ingeven. In dit geval gaat het om een Arbitrale score 60/40, 40/60, … en geef de gewenste percentages in: in dit geval 60 voor beide partijen.
 5. Op het ogenblik dat je de uitzondering bevestigt, doet het scoreformulier automatisch een herberekening en wordt het opgeslagen.

En wat met de borden die we normaal moesten spelen?

Je bedoelt borden 21-24? Wel, misschien kan je – als je heel snel speelt – die alle vier nog spelen. Vaak is dat echter niet meer mogelijk en is er door je eerder gemaakte fout nu tijdsgebrek.

De wedstrijdleider zal beide partijen in fout stellen, want Noord had het kunnen zien als hij de aangeraden procedure zou gevolgd hebben. Er zal op gift 24 (als je dat niet meer zou kunnen spelen) een arbitrale score toegekend worden van ‘gemiddelde-min’ aan beide partijen (in dit geval paar 4 en 32).

Dit ingeven in Messerbridge verloopt analoog aan het ingeven van een ‘gemiddelde-plus’ voor beide partijen.

De goede gewoonte…

Ik breng tenslotte even het volledige artikel 2.b uit het reglement Biddingboxen, Bridgemates en Schermen onder de aandacht:

Spelers worden verondersteld de scores tijdig en nauwkeurig in te voeren. Het is een goede gewoonte om:

 1. het nummer van de gift in te voeren van zodra het bord op tafel wordt gelegd;
 2. onmiddellijk na het einde van het bieden, in te voeren wat het contract is en door wie het wordt gespeeld;
 3. desgevallend, de uitkomst in te voeren van zodra deze wordt opengelegd;
 4. het behaalde resultaat te noteren van zodra beide partijen akkoord gaan.

Hou het bij deze goede gewoonte, of – als je ze nog niet hebt – probeer ze aan te kweken: voer zo snel mogelijk het juiste onderdeel in de Bridgemate in. Het voorkomt problemen en discussies, en dat kan alleen maar bijdragen tot meer plezier in ons edele spel.

— ♣ — — ♠ —

Dit artikel werd gepubliceerd in BridgeKontakt 2020-11.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *